Thi đánh giá năng lực, thêm cơ hội trúng tuyển vào Đại học Quốc gia TP.HCM

Năm 2018 Đại học Quốc gia TP.HCM bắt đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Bên cạnh các phương thức xét tuyển khác, thí sinh tham dự kỳ thi này sẽ có thêm một cơ hội trúng tuyển vào đại học này.

Thông báo xét tuyển ĐHCQ dựa trên kết quả đánh giá năng lực ĐHQG năm 2018

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thông báo về việc xét tuyển vào đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2018 như sau