Điểm trúng tuyển qua các năm

Tải file Thống kê điểm trúng tuyển từ năm 2010 - 2015 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 tại đây