Mã ngành chính thức các chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến tất cả các bạn thí sinh bản mã ngành chính thức để hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc Gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2017, cụ thể:

- Mã Trường của Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM): QSK

- Tải về bảng thông tin mã ngành chi tiết: TẠI ĐÂY